Laxskyddare

DEN KORTA HISTORIEN…VARFÖR VI BLEV LAXSKYDDARE

… Många orkar inte läsa den långa historien, så vi börjar med den korta: Du har kanske hört att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Mycket härrör från gamla synder –massaindustrins klorblekning med PCB och DDT. Idag finns stora problem med inlagring av dioxiner i fet fisk, i synnerhet hos kust- och havslevande fisk som lax och öring.
Dioxiner är farliga cancerframkallande gifter. Lax och öring i Östersjön är idag inte tjänlig som människoföda, därför sluta utrota den, blir vår uppmaning till det storskaliga yrkesfisket.
Vi vill värna om den biologiska mångfalden, därför är det bättre att bevara lax och öring genom att ge den bättre förutsättningar. 

Sverige, Finland och Lettland har undantag från EU’s säljförbud av fet östersjöfisk, undantaget tillåter att denna fisk enbart får saluföras inom och mellan dessa länder. Amik är en del av en tillverkande industri som behöver ta ansvar för vad våra föregångare har gjort med våra vatten. På den här sidan kan du fortsatta den långa historien och varför just vi är Laxskyddare.

-56%

minskning av laxfällor
sedan starten 

+75%

så många fler laxar kunde
vandra upp

+100 000

återvändande laxar i
Torneälven 2016

16 av 28

svenska vilda Östersjö-
laxälvar återstår

<300

mindre än 300
laxfällor kvar

1. VI ÄR LAXSKYDDARE - ÄR DU?

–För oss var det aldrig en fråga om, utan hur och på vilket sätt vi kunde gå in och stödja Stiftelsens arbete. Vi går in på ett tydligt, synbart sätt och uppmanar andra företag att göra detsamma, säger Johan Bellgran, VD Amik.

Amik har ett tydligt hållbarhetstänk med utsatta mål, miljömål, som ska nås inom vissa uppsatta tider.

–Vi vill skapa bra miljö, bra arbetsmiljö med medarbetare som trivs. Därför är det helt självklart att alla som jobbar hos oss också ska känna att deras arbete bedrivs på ett miljömässigt bra sätt. Vi ska minska vårt brännbara avfall med 25 procent på kort tid, vi ska minska den miljöpåverkan våra transporter medför och vi ska använda enbart förnybara material senast 2040.

–Enkla, tydliga mål som alla kan ta till sig och när vi fick Stiftelsens arbete presenterat såg vi att Stiftelsen för Östersjölaxen jobbar på samma raka, konkreta sätt.

så många laxfällor finns det i området nu

Du behöver inte vara sportfiskare för att hjälpa till att skydda laxen, havsöringen, i Östersjön, älvar, åar och våra vatten. I grunden handlar det om att ta ansvar, för egen del och mot en uppväxande generation. Vårt bästa sätt är att arrendera fiskevatten där det tidigare har funnits fångstredskap, så kallade laxfällor. Vår vision är att vi ska lämna efter oss en värld i ett bättre skick den än vi tog över och då behöver din hjälp. Alla kan göra någonting.

-67%

Kalixälven

-84%

Piteälven

-100%

Byskeälven

-100%

Kågeälven

-100%

Skellefteälven

2. PÅ RIKTIGT!

Att enbart bli laxskyddare räcker inte för oss och våra bolag.

–Nej, ska du gå med och engagera dig ska det göras tydligt, konkret. Vi har stor bild med länk till Stiftelsen på Amiks hemsida. Där och hos våra övriga bolag kommer vi att visa och informera om hur det är och hur vi agerar som laxskyddare. Vartefter våra bolags nya hemsidor blir klara synliggör vi vårt engagemang. I våra butiker på nätet finns länkar direkt till laxskyddare och vi kommer också se till att alla våra anställda får veta mer om Stiftelsen och Stiftelsens arbete.

–För oss handlar laxskyddare om att aktivt gå in och stödja Stiftelsen som en naturlig del i hela vår verksamhet. Vi har våra bolag i Västerbotten, i en landsända där lax och öring har betytt så mycket historiskt. Vår landsända står för merparten av produktion av vild lax och vild öring. Vattnen där öring och lax leker finns häruppe.

3. ALLAS ANSVAR

Vi har många anställda som fiskar, som vistas i naturen och vill därför att våra barn, barnbarn, ja alla kommande generationer också ska kunna göra det. Naturen är viktig del av den bygd vi verkar i. Den tillhör oss alla och är allas ansvar.

–Stiftelsen arbetar mycket konkret, effektivt genom att lösa in och arrendera fiskeplatser. Vi vet och ser att pengarna gör nytta, direkt nytta, säger Johan Bellgran.

Nu uppmanar Johan Bellgran alla andra företag att gå in, bli laxskyddare:

–Se det som en stafett. Vi går in med våra tre varumärken, uppmanar och utmanar alla andra bolag att göra detsamma, föra stafettpinnen vidare – bli laxskyddare!

Boken Baltlax är en fantastiskt vacker, välskriven bok om vattnen, vildlaxälvarna och fiskarna som under en intensiv fiskesäsong utmanar trofén – den vilda laxen och den vilda havsvandrande öringen. Det är en hyllning till ett liv som laxfiskare där kaffe, snus och ibuprofen är i det närmaste livsviktiga inslag i ett fiske som pågår dygnet runt, dag för dag, kast för kast.

Vi skickar med boken BALTLAX om du blir laxskyddare. Allt du behöver göra är att klicka på länken, registrera dig och bli laxskyddare.