Laxskyddare

Cookies & Gdpr

EVP AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt
informera Dig om behandling av personuppgifter vid EVP AB.

Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av personuppgifter.


Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.

Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.

Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har
med EVP AB.


Cookies

EVP AB använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att
anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt
ändra någon annan data på Din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att
blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.


Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de
ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett
kundförhållande har upphört.

Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.


Kundens rättigheter

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av EVP AB kan Du skriftligen
begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress.

Detta är kostnadsfritt en gång per år.

Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för
direktmarknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke.

Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.


Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

Nålvägen 5

931 57 Skellefteå