Laxskyddare

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är en viktig strategisk fråga och målsättningen är att vara branschledande. Vi har under 2022 tagit stora kliv i vår strävan och kommer kontinuerligt att öka vår kompetens inom området. Det framtida miljöarbetet ska vara grundläggande i vår affärsutveckling och en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Vi är övertygade om, att har vi tydligt miljöfokus och tydliga krav på våra leverantörer, ökar vi värdet på lång sikt för våra kunder.

Under 2023 kommer vi att formulera tydligare riktlinjer och policys över hur vi skapar en verksamhet med minimal belastning på vår miljö.

Inom vår organisation som ska veta hur vi jobbar med frågor rörande miljö och hållbarhet.

Tydliga policys, dokument och rutiner som är väl förankrade i verksamheten, tydliggör och effektiviserar vårt ansvar och uppfyllandet av miljö- och kemikalielagar.

FÖRNYBART
Vårt mål är att innan 2040 att ha 100% förnybar energiproduktion. Nästan all el och värme kommer redan idag från vattenkraft, vindkraft och biobränslen, men energi- och klimatdebatten är komplex inte bara för oss som ett lokalt företag, utan även nationellt och internationellt för kunder och leverantörer.
Vilka förnybara energikällor som ska anses hållbara är centrala frågor för oss. Ännu saknas en tydlig plan för hur vi som företag ska ställa om, vilket gör det svårare att navigera och ta rätt strategiska beslut om långsiktiga investeringar.

TRANSPORT
Våra egna transporters miljöpåverkan ska minska med 25%. Genom att till exempel bygga ett lokalt lager istället för externa, minskar vi transporterna avsevärt.

Idag går 98% av våra kundtransporter via PostNord. 28% av deras fordonsflotta drivs på el och de ställer kontinuerligt om till fler. Cirka en fjärdedel av PostNords drivmedel utgörs av förnybara bränslen för egna och inköpta transporter

på vårt sätt för våra kunder

mycket hjärta

Vår filosofi är att ha en så trivsam arbetsmiljö som möjligt och vi är helt övertygade om att vi
kommer bli bättre på alla plan, om vi har människor som trivs med varandra och mår bra.
Lyckas vi med det, kommer vi att kunna få bättre förutsättningar för att kunna ta ett personligt
ansvar för hållbarhet, miljö och mycket mer.

Positiv förändring tillsammans

Vi vet att vi kan uppnå hållbarhet genom att lyssna på våra kunder och vara öppen för
feedback. Genom att vara öppen och inkluderande inför varandra, kan vi uppnå och skapa
produkter och arbetssätt som är bättre för alla och allas vår framtid.

Har du ytterligare ideér hur vi kan nå en bättre framtid tillsammans? Kontakta oss och
berätta vad du tycker. Eller om du av någon anledning är i norra Sverige, besök oss!

Kvalité är hållbarhet

Kan det vara för bra kvalitet på en produkt? Ja, den frågan ställde vi oss när vårt lokala
kraftverk var inne och ville reparera sin värmematta, som såldes av oss 1987. Svaret är
självklart nej, inte när vi pratar om miljö och hållbarhet. Att kunna tillverka produkter av så
hög kvalitet, som går att laga och reparera – det är hållbarhet på riktigt!

FRAMTIDENS AFFÄRER

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är en viktig strategisk fråga. Just det kommer att vara
avgörande i framtiden. Vår målsättning är att vara branschledande inom hållbarhet och
miljö. Vi har under 2022 tagit stora kliv och strävar kontinuerligt att öka vår kompetens inom
området.

SNABBA LEVERANSER

Leveranserna skickas direkt från vårt lager i Skellefteå​

GARANTIBEVIS

Garanti på upp till 20 år för Golvvärme

DUKTIG SUPPORT

Vi har duktiga medarbetare som hjälper dig och ger råd